Registrering

For å få barnet registrert i Vollebekk fritidsklubb må det fylles ut et skjema.

Skjemaet leveres av en foresatt til enten en voksen i Vollebekk fritidsklubb eller til AKS på Vollebekk skole.

Klikk her for registrering.