Om oss

Vollebekk fritidsklubb er en foreldredrevet fritidsklubb for barn og ungdommer fra 1. til 10. trinn.

Vollebekk fritidsklubb ble stiftet i juni 2018 med tanke på å tilføre nærmiljøet muligheter for gratis aktiviteter som skaper integrasjon og et tryggere og mer sammenvokst nærmiljø.

Hvis du vil bidra kan du gjerne ta kontakt med oss.